Projekt Mainstreaming af handicapområdet

Sitemap

Forside

Målet er at skabe lige muligheder

Denne hjemmeside handler om Projekt Mainstreaming af handicapområdet. Projektets formål er at skabe værktøjer, der sikrer lige muligheder for mennesker med handicap.

Værktøjerne skal bruges i de kommunale forvaltninger og skal være med til at sikre, at handicapaspektet inddrages så tidligt som muligt i alle relevante beslutningsprocesser i kommunerne.

Hjemmesiden henvender sig til medarbejdere og politikere i kommunerne og andre interesserede.

Projektet gennemføres af Center for Ligebehandling af Handicappede. Det er finansieret af Indenrigs- og Socialministeriet og løber fra starten af 2007 til juni 2009.

OBS SIDEN OPDATERES IKKE LÆNGERE!

Læs mere om projektet her >>

Nyheder

11.06.2010

Projekt Mainstreaming af handicapområdet er afsluttet

Projekt Mainstreaming af handicapområdet er nu afsluttet. Projektet forløb fra januar 2007 til juni...

Læs flere nyheder her >>

Værktøjer